Резервный фонд

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ                      
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ                                         
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «БУЧА-КВАРТАЛ 2»
Протокол № 2 від „27” жовтня 2016 р.                           Положення
Про Резервний фонд Об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку "Буча Квартал 2"

I. Загальні положення

II. Джерела формування і напрями витрачання коштів
I. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок утворення Резервного фонду Об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку "Буча Квартал 2» (далі - Об'єднання), напрями використання коштів і встановлює процедури, пов'язані з виділенням коштів та звітуванням про їх використання.

 2. Резервний фонд створюється за рішенням Загальних зборів Об'єднання.

 3. Резервний фонд може формуватися у складі єдиного рахунку Об'єднання.

 4. Звіт про формування та витрачання коштів Резервного фонду подається Правлінням до Загальних зборів Об'єднання.

 5. Контроль за формуванням Резервного фонду Об'єднання здійснюється Правлінням та Ревізійною комісією.

 6. Контроль за витратами коштів Резервного фонду Об'єднання здійснюється Ревізійною комісією.


II. Джерела формування і напрями витрачання коштів

 1. Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту кошторису Об'єднання на відповідний фінансовий рік.

 2. Кошти Резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

  • заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру;
  • заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;
  • погашення заборгованості перед постачальниками житлово-комунальних послуг;
  • закупівлі нової техніки та технологій;
  • закупівлі меблів;
  • обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової енергії, впровадження енергозберігаючих заходів;
  • проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішньо будинкових інженерних систем;
  • проведення поточних ремонтів;
  • інших непередбачених заходів, які повинні вирішуватися за рахунок ОСББ і не могли бути передбачені під час складання проекту кошторису.
 3. Джерелами наповнення Резервного фонду є:

  • одноразові цільові внески Співвласників Об'єднання за рішенням Загальних зборів;
  • щомісячні цільові внески Співвласників Об'єднання за рішенням Загальних зборів;
  • цільове фінансування за рахунок місцевих та державного бюджетів;
  • цільові внески юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги;
  • добровільні внески юридичних та фізичних осіб.

 4. Рішення про виділення коштів з Резервного фонду приймається Правлінням тільки в межах призначення.

 5. В рішенні Правління про виділення коштів з Резервного фонду зазначається:

  • напрям використання коштів Резервного фонду;
  • юридична чи фізична особа, якій пропонується виділити кошти з Резервного фонду (у разі необхідності);
  • обсяг асигнувань, який пропонується надати з Резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;
  • підстави для здійснення заходів за рахунок коштів Об'єднання;
  • дані про неможливість фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з Резервного фонду не будуть виділені;
  • акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;
  • перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та інших заходів;
  • узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт;
  • інші дані, що підтверджують необхідність виділення коштів з Резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів.

 6. Рішення про виділення коштів з Резервного фонду приймається не пізніше, ніж у триденний строк з дня виникнення відповідної підстави.

 7. У разі потреби правління звертається для підготовки експертних висновків до:

  • Державної служби України з надзвичайних ситуацій, регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
  • Управління архітектури Бучанської міської ради;
  • експертних установ щодо оцінки збитків, технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів Резервного фонду.

 8. У разі, коли загальний обсяг коштів, виділених з Резервного фонду, відповідно до прийнятих рішень, досягне розміру залишку коштів резервного фонду, Правління скликає Загальні збори Об'єднання для визначення джерел його поповнення.

 9. Правління на Загальних зборах представляє звіт про залишок Резервного фонду, а Загальні збори вирішують, яка сума і на які потреби може буде витрачена.