Порядок "Избрания и отзав Представителей

ЗАТВЕРДЖЕНО УСТАНОВЧИМИ ЗБОРАМИ                   
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ                                         
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «БУЧА-КВАРТАЛ 2»
Протокол № 1 від „27” березня 2016 р.                          Положення
«Про Обрання та відкликання Представників Об’єднання, а також питання, які можуть вирішуватися Зборами Представників»
 1. Представником Об’єднання може бути обраний Співвласник, або його родич першого ступеню спорідненості (чоловік, дружина, син або дочка), які безпосередньо проживають в квартирі або використовувати приміщення для комерційних цілей та на момент виборів досяг повноліття.

 2. Кількість Представників Об’єднання не може бути меншою ніж 10% від загальної кількості Співвласників з одного будинку. Якщо на Загальних зборах не набирається 10% хоча би з одного будинку, тоді Об’єднання здійснює свою діяльність без Представників.

 3. Забороняється обиратись від будинку, в якому кандидат не має права власності.

 4. Забороняєтся водночас бути Представником Об’єднання, входити в Ревізійну комісію або бути членом Правління.

 5. Забороняється бути Представником Об’єднання, якщо один із родичів є Членом Правління або Ревізійної комісії.

 6. Обрання Представника Об’єднання проходить на Загальних зборах простою більшістю голосів. Підрахунок голосів проводиться по кожному будинку окремо. Якщо два чи більше кандидати набрали однакову кількість голосів, а місць всього одне, підрахунок голосів буде проводитись по загальній площі приміщення Співвласників, які за них проголосували.

 7. Будь-який Представник Об’єднання може бути відкликаний Загальними зборами. Для цього необхідно набрати просту більшість голосів.

 8. Представник Об’єднання, у разі втрати права власності в будинку, від якого він був обраний, автоматично вибуває зі складу Представників Об’єднання. При цьому Представники Об’єднання залишаються легітимними у поточному складі до наступних Загальних зборів.

 9. Рішення про обрання/відкликання Представників Об’єднання оформлюється протоколом Загальних зборів.

 10. Збори Представників Об’єднання вважаються легітимними за умови, якщо на них присутні не менше половини редставників Об’єднання, навіть якщо від будинку не має жодного Представника.

 11. Порядок голосування на зборах Представників Об’єднання, а також кількість голосів, що належать одному Представнику, прописані в пункті 3.4 Статуту Об’єднання.


Перелік питань, які можуть вирішуватися Зборами Представників

 1. Прийняття рішень щодо виконання та дотримання Об’єднанням Рішень Загальних зборів Співвласників, дотримання вимог Статуту та чинного законодавства.

 2. Прийняття рішень щодо усунення недоліків у роботі Правління Об’єднання.

 3. Вирішення всіх питань щодо діяльності Об’єднання, з приводу яких звернулися до Зборів Представників Об’єднання власники квартир та інших приміщень будинку, крім питань, віднесених Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та до компетенції Правління.