Порядок избрания и отзыв членов Правления

ЗАТВЕРДЖЕНО УСТАНОВЧИМИ ЗБОРАМИ                   
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ                                         
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «БУЧА-КВАРТАЛ 2»
Протокол № 1 від „27” березня 2016 р.                          Положення
«Про порядок обрання та відкликання членів Правління ОСББ «Буча Квартал 2»
 1. На Загальних зборах в члени Правління може обиратись не менше 5 (п’яти) та не більше 12 (дванадцяти) Співвласників житлових або нежитлових приміщень.

 2. Членом Правління може бути обраний Співвласник, або його родич, першого ступеню спорідненості (чоловік, дружина, син або дочка), які безпосередньо проживають в квартирі або використовувати приміщення для комерційних цілей.

 3. Кандидат в члени Правління на момент виборів повинен буди не молодше 21 року.

 4. Правління обирається на термін не більше ніж до чергових Загальних зборів, на яких воно може бути переобране, з правом переобрання на наступний термін.

 5. Забороняється одночасно бути членом Правління, входити в Ревізійну комісію, бути Представником Об’єднання або займати посаду бухгалтера.

 6. Забороняється бути членом Правління, якщо один із родичів є Представником Об’єднання, членом Ревізійної комісії, членом Правління або обіймає посаду бухгалтера.

 7. Від одного житлового або нежитлового приміщення може обиратись в Правління тільки одна людина.

 8. Обрання членів Правління:

  • На Загальних зборах кожний Співвласник (його представник), який має право голосу, може проголосувати не менше ніж за п’ять кандидатів, та не більше ніж за дванадцять.

  • Обираються членами Правління тільки ти кандидати, за яких віддали голоси більше половини Співвласників та які набрали найбільшу кількість голосів.

  • Якщо два чи більше кандидати набрали однакову кількість голосів, а місць всього одне, підрахунок голосів буде проводитись по загальній площі приміщення Співвласників, які за них проголосували.

 9. У разі не прийняття рішення на Загальних зборах про переобрання чи обрання членів Правління, повноваження попередніх членів Правління є чинними до наступних Загальних зборів.

 10. Відкликання Членів Правління:

  • Члени Правління, один або декілька, можуть бути відкликані Загальними зборами, незалежно від причин.

  • За систематичну неявку на засідання (три пропущених засідання), без поважної причини, член Правління може бути відсторонений від займаної посади рішенням Правління. Для відкликання члена Правління необхідно набрати 2/3 голосів від загальної кількості членів Правління.

 11. За письмовою Заявою член Правління може скласти свої повноваження.

 12. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління повинна подаватись в письмовій формі не пізніше ніж за 7 календарних днів до проведення Загальних зборів.

 13. Член Правління у разі втрати права власності, смерті, визнання його померлим, безвісно відсутнім, недієздатним або набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього, автоматично вибуває зі складу Правління.

 14. Всі рішення з обрання та відкликання членів Правління повинні оформлюватись відповідними протоколами.

 15. Інформація про зміни в складі Правління повинна буду оприлюднена у строк не пізніше п’яти робочих днів з моменту такої зміни шляхом розміщення оголошення на дошках об’яв та на сайті Об’єднання, якщо такий є.
 16. У разі відкликання одного або декількох членів Правління, Правління залишається легітимним у поточному складі до наступних Загальних зборів.

 17. Якщо членів Правління стає менше чотирьох осіб, вони повинні скликати Загальні збори для переобрання Правління.